Dodaj do ulubionych | Startuj z nami

Strona główna | Systemy | Technologie | O firmie | Serwisy montażowe | Zasada działania | Partnerzy | KontaktOpis rozwiązania:

System umożliwia monitorowanie pojazdów z możliwością rozliczenia pracy kierowców i pojazdów - dostarczając informacji takich jak lokalizacja, prędkość, poziom paliwa, temperatura oraz umożliwiając generowanie raportów obrazujących czas pracy, przebiegi, trasy przejazdów, zużycie paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowań, itp. Powyższe informacje pozwalają na obiektywną weryfikację rozliczeń związanych z transportem. Przekaz danych realizowany jest poprzez usługi sieci telefonii komórkowej GSM.

System można podzielić na cztery podsystemy, realizujące inne, składowe zadania:

Lokalizacja pojazdu
Informacje o lokalizacji pojazdu, jego prędkości jak również dokładny czas pozyskiwane są z systemu GPS. Informacje te docierają do zainstalowanego w pojeździe odbiornika GPS z amerykańskich satelitów wojskowych NAVSTAR, co daje gwarancję globalnego zasięgu oraz dokładności podawania pozycji rzędu 10 metrów.

Odbiór i przetwarzanie danych
Zainstalowany w pojeździe odbiornik GPS dostarcza dane o lokalizacji i prędkości pojazdu do mikroprocesora urządzenia. Informacje te wraz z aktualnym stanem podłączonych czujników zostają zapisane w nieulotnej pamięci typu flash i mogą być przesłane do stacji monitorującej lub dyspozytorskiej.

Transmisja danych
W celu zapewnienia łączności pomiędzy urządzeniem w pojeździe a stacją monitorującą lub dyspozytorską wykorzystywane są usługi sieci GSM - transmisja GPRS dla przekazywania sygnałów alarmowych, danych o pozycji pojazdu i stanie czujników oraz SMS dla sterowania terminalem i awaryjnego przekazywania sygnałów alarmowych. Informacje z pojazdu przekazywane są co 60 sekund oraz awaryjnie, w przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego. Transmisja GPRS realizowana może być przez publiczną lub - dla zapewnia poufności i bezpieczeństwa danych przez VPN.

Odbiór, kolekcja i analiza danych
Dane z zainstalowanego w pojeździe terminala docierają do serwera i tam są przechowywane. Dostęp do nich oraz ich analiza możliwa jest poprzez oprogramowanie (aplikacja ComboClient), łączące się z serwerem poprzez sieć Internet lub Intranet - w zależności od lokalizacji serwera. Aplikacja umożliwia wizualizację aktualnej dostępnej pozycji na mapie, przekazanie aktualnego stanu czujników, analizę wszelkich danych historycznych oraz generowanie raportów stanowiących podstawę do rozliczenia czasu pracy pojazdów i kierowców

Możliwe jest również udostępnienie danych agencji ochrony - wówczas w przypadku wystąpienia zdarzeń kwalifikowanych jako alarmowe (oczywiście jeżeli system w samochodzie został odpowiednio skonfigurowany), np. kradzieży pojazdu lub napadu na kierowcę informacja jest przekazywana na stanowiska operatorskie i wizualizowana wraz z pozycją geograficzną pojazdu, odczytaną z odbiornika GPS. Dzięki takim informacjom agencja ochrony może natychmiast podjąć interwencję w celu zapobieżenia zagrożeniu lub minimalizacji ewentualnych strat.

Opis techniczno-funkcjonalny:

Informacje ogólne
Lokalizacja pojazdów
Rozliczenie eskploatacji pojazdów

Pobierz plik PDF (rozmiar: 1,41 MB)
Aby otworzyć dokument PDF niezbędny jest program Acrobat Reader.

 


Systemy do monitoringu, ochrony i logistyki

Telefon:
+48 605 134 014

Fax: 
+48
(58) 340 08 80

Adres:
ul. Kubusia Puchatka 2 (na terenie firmy ARAT)
80-308 Gdańsk

Subskrypcja

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach w serwisie XPRO, prosto do Twojej skrzynki e-mailowej, zapisz się!

Wszelkie prawa zastrzeżone. © 2005-2006 Xpro. Realizacja: artgalen